Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนกลาง จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำกก และโขง (ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา

เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนกลาง  จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำกก และโขง (ภาคเหนือ)  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา

วันที่ 7 ส.ค.61 เวลา 13.30 น. นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผอ.ทสจ. พะเยา มอบหมายให้ นายกมล ร่างมณี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนกลาง  จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำกก และโขง (ภาคเหนือ)  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา  โดยนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้  เป็นประธาน

แกลเลอรี่