Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายที่ดินในระดับอำเภอ (คทช.อำเภอ) อำเภอจุน ครั้งที่ 1/2561

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายที่ดินในระดับอำเภอ (คทช.อำเภอ) อำเภอจุน ครั้งที่ 1/2561

      วันที่ 24 ก.ค. 2561 เวลา 09.30 น. นายดุลยวิชญ์  รัตนภาค ผอ.ทสจ.พะเยา พร้อมด้วยนายปริญญา โศภิตภิญโญ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ สนง.ทสจ.พะเยา และนายธนานุวัฒน์ วงค์สวัสดิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ผู้ประสานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอจุน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายที่ดินในระดับอำเภอ (คทช.อำเภอ) อำเภอจุน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุน โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุนเป็นประธานการประชุม

แกลเลอรี่