Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่ ตามโครงการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่ ตามโครงการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

    วันที่ 19 ก.ค.61 นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผอ.ทสจ.พะเยา ร่วมกับ พ.อ.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย.  พร้อมด้วยคณะ ไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่ ตามโครงการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พื้นที่ 1.พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง อ.ปง จว.พ.ย.2.พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อ.เชียงม่วน จว.พ.ย.3.สำนักงานศูนย์ป่าไม้ จังหวัดพะเยา อ.เมือง จว.พ.ย.การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แกลเลอรี่