Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2561

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2561

       วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กอ.รมน.พย. ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผอ.ทสจ.พะเยาพร้อมด้วยนายปริญญา โศภิตภิญโญ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ และศูนย์ป่าไม้พะเยา เข้าร่วมประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2561 ห้วงที่ 3 โดยมี พันเอกสัญธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ รอง.ผอ.รมน.พย. เป็นประธานการประชุม

แกลเลอรี่