Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป) ประจำปี 2561

การประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป) ประจำปี 2561

     วันที่ 12 ก.ค.61 เวลา 08.30 น.นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผอ.สนง.ทสจ.พย.ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เป็นผู้แทน ในการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป) ประจำปี 2561 บ้านป่าแขม ม.4 ต.บ้านมาง อ.เขียงม่วน จ.พะเยา โดยมี พลตรี อุกฤษฏ์ นุตคำแหง ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับภาค

แกลเลอรี่