Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

          นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผอ.ทสจ.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

แกลเลอรี่