Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

22 มิ.ย. 60

ประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม...สู่นวัตกรรม Thailand 4.0

22 มิ.ย. 60

ใบสมัครการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม...สู่นวัตกรรม Thailand 4.0

22 มิ.ย. 60

คู่มือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 446 ครั้ง
22 มิ.ย. 60

คู่มือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

22 มิ.ย. 60

การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 62

22 มิ.ย. 60

การขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า

22 มิ.ย. 60

การขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1