Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

19 มี.ค. 62

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพะเยา (คทช.) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562

15 มี.ค. 62

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.จ) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562

14 ก.พ. 62

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ครั้งที่ ๑-๔

ประเภทไฟล์: .7z ขนาดไฟล์ : 2.58 Mb ดาวน์โหลด: 28 ครั้ง
25 ม.ค. 62

เอกสารเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ประเภทไฟล์: .7z ขนาดไฟล์ : 11.50 Mb ดาวน์โหลด: 72 ครั้ง
22 ม.ค. 62

เอกสารประชุมโครงการส่่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ วันที่ ๑๖ มกราคม ๖๒ โรงแรม เค เอ็ม กว๊านพะเยา

ประเภทไฟล์: .zip ขนาดไฟล์ : 65.88 Mb ดาวน์โหลด: 122 ครั้ง
11 ธ.ค. 61

ขอเชิญสตรีที่มีบทบาทและผลงานโดดเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล

8 ต.ค. 61

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งผลงานเข้าสู้การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 20

20 ก.ย. 61

ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์

จำนวนทั้งหมด 28 รายการ
1 2 3 4 > >>