Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phayao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

21 เม.ย. 65

สถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2565

16 เม.ย. 64

สถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2564

16 เม.ย. 64

สถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2563

15 มิ.ย. 63

สถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2562

15 มิ.ย. 63

สถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2561

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1