Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม

นายประดิษฐ์  สีใส

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

 

                              

                                      นายภูมิสิทธิ์   สุวรรณศักดิ์                                 นางสาวอรอนงค์   อินอุดออน

                                นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ                                   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม